Selasa, 09 Oktober 2018

Ustadzah Romlah TVRIUmroh Murah 2019 Bisa di Cicil
Ustadzah Romalah TVRI
I.       Data Pribadi:-
      Nama                                 :     DR. Hj. Romlah Abubakar Askar, MA.
      Tempat / Tgl. lahir             :     Jakarta 10 Februari 1966
      Warganegara                      :     Indonesia
      Pasport no./ KTP                :     3174055002660010 (berlaku s/d 10-2-2019)
      Status perkawinan              :     Kawin (5 anak putra putri), suami DR.H. Abdurrahim Yapono, MA.
      Alamat                               :     Jln. Ciputat Raya No. 29 RT005/008, Keboyaran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
      Pekerjaan                           :     Pegawai non PNS, Dosen Honor, Penceramah.
 
II. Pendidikan Formal:-                                                   
1.      Sekolah Dasar Negeri di Jakarta  ( 6 tahun )
2.      Madrasah Thanawiyah Negeri di Jakarta ( 3 tahun )
3.      Madrasah Aliyah Pondok Pesanteren Darunnajah Ulujami  Jakarta Selatan, tamat tahun 1986.
4.      IAIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Adab Jurusan Sastera Arab. (Hanya 4 Smtr, thn 86-88)
5.      Diploma Bahasa Arab Universitas Imam Ibn Sa’ud Jakarta (2 tahun)
6.      BA (Hones) Kulliyah Banat dan Bahasa Arab, Universitas Azhar Kairo (1988-1992),
7.      MA Bahasa Arab Universitas Punjab Lahore Pakistan, tahun 1998 (Secara ujian).
8.      MA  Tafsir dan Hadith  Fakultas Usuluddin Universitas Islam Internasional Islamabad Pakistan, thn 1994-1997. Judul disertasi: Manhaj Ibn ‘Allan al-Sadiqi fi Kitabih Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin. GPA: 3.18.
9.      Ph.D Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith  Akademi Pengajian Islam, Universitas Malaya Kuala Lumpur. Tajuk kajian: “Hadith Al-Imam Al-Baghawi Dalam Tafsir Ma‘alim Al-Tanzil: Kajian Khusus Tentang Surah Al-Fatihah Dan Al-Baqarah. (Tamat 28-10-2004).

III. Pendidikan Informal:-
1.      Kursus Pendidikan Moral Pancasila Sistem 24 Jam. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1987).
2.      Kursus Komputer: DOS dan WINDOW ARAB (1992).

IV. Spesialisasi:-
Hadis Nabi SAW dan Ilmu-ilmunya;  Ilmu-ilmu Bahasa Arab dan Keislaman.

V. Penguasaan Bahasa:-   
1.      Bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia.
2.      Bahasa Inggeris, aktif.
3.      Bahasa Arab, aktif.
4.      Bahasa Urdu (pasif)

VI.  Pengalaman Organisasi/Bekerja:-
1.      Pengurus Persatuan Mahasiswi Indonesia di Kairo (periode 1990-1992)
2.      2 kali guide Jamaah Ibadah ONH-Plus,  di Saudi Arabia, thn 1993 dan 1994.
3.      Guru Bahasa Arab dan Studi  Islam Sekolah Menengah  Montessori  Islamabad (1998/1999).
4.      Aktif Dalam WIHDAH (Persatuan Mahasiswi  Indonesia Kairo).
5.      Anggota Dharma Wanita, Unit KBRI Islamabad (1998-2001)
6.      Pengajar Privat di beberapa persatuan dan keluarga di Kuala Lumpur (thn 2001-2005)
7.      Seringkali  menyampaikan ceramah di Kedutaan Besar Republik Indoensia, Kuala Lumpur.
8.      Penceramah Setiap hari Sabtu, di Persatuan Wanita UMNO Blok 8 Kota Damansyara, Selangor, Malaysia  (thn 2003- 2005).
9.      Mengisi Pengajian Hadis Kitab Riyadul Sholihin di Masjid Pasar Kebayoran Lama (September-Desember 2005).
10.  Guru Tidak Tetap di Madras…