Ustadzah Romlah
I.       Data Pribadi:-
      Nama                                 :     DR. Hj. Romlah Abubakar Askar, MA.
      Tempat / Tgl. lahir             :     Jakarta 10 Februari 1966
      Warganegara                      :     Indonesia
      Pasport no./ KTP                :     3174055002660010 (berlaku s/d 10-2-2019)
      Status perkawinan              :     Kawin (5 anak putra putri), suami DR.H. Abdurrahim Yapono, MA.
      Alamat                               :     Jln. Ciputat Raya No. 29 RT005/008, Keboyaran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
      Pekerjaan                           :     Pegawai non PNS, Dosen Honor, Penceramah.
    

II. Pendidikan Formal:-                                                     

1.      Sekolah Dasar Negeri di Jakarta  ( 6 tahun )
2.      Madrasah Thanawiyah Negeri di Jakarta ( 3 tahun )
3.      Madrasah Aliyah Pondok Pesanteren Darunnajah Ulujami  Jakarta Selatan, tamat tahun 1986.
4.      IAIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Adab Jurusan Sastera Arab. (Hanya 4 Smtr, thn 86-88)
5.      Diploma Bahasa Arab Universitas Imam Ibn Sa’ud Jakarta (2 tahun)
6.      BA (Hones) Kulliyah Banat dan Bahasa Arab, Universitas Azhar Kairo (1988-1992),
7.      MA Bahasa Arab Universitas Punjab Lahore Pakistan, tahun 1998 (Secara ujian).
8.      MA  Tafsir dan Hadith  Fakultas Usuluddin Universitas Islam Internasional Islamabad Pakistan, thn 1994-1997. Judul disertasi: Manhaj Ibn ‘Allan al-Sadiqi fi Kitabih Dalil al-Falihin li Turuq Riyad al-Salihin. GPA: 3.18.
9.      Ph.D Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith  Akademi Pengajian Islam, Universitas Malaya Kuala Lumpur. Tajuk kajian: “Hadith Al-Imam Al-Baghawi Dalam Tafsir Ma‘alim Al-Tanzil: Kajian Khusus Tentang Surah Al-Fatihah Dan Al-Baqarah. (Tamat 28-10-2004).

III. Pendidikan Informal:-

1.      Kursus Pendidikan Moral Pancasila Sistem 24 Jam. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1987).
2.      Kursus Komputer: DOS dan WINDOW ARAB (1992).

IV. Spesialisasi:-

Hadis Nabi SAW dan Ilmu-ilmunya;  Ilmu-ilmu Bahasa Arab dan Keislaman.

V. Penguasaan Bahasa:-     

1.      Bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia.
2.      Bahasa Inggeris, aktif.
3.      Bahasa Arab, aktif.
4.      Bahasa Urdu (pasif)

VI.  Pengalaman Organisasi/Bekerja:-

1.      Pengurus Persatuan Mahasiswi Indonesia di Kairo (periode 1990-1992)
2.      2 kali guide Jamaah Ibadah ONH-Plus,  di Saudi Arabia, thn 1993 dan 1994.
3.      Guru Bahasa Arab dan Studi  Islam Sekolah Menengah  Montessori  Islamabad (1998/1999).
4.      Aktif Dalam WIHDAH (Persatuan Mahasiswi  Indonesia Kairo).
5.      Anggota Dharma Wanita, Unit KBRI Islamabad (1998-2001)
6.      Pengajar Privat di beberapa persatuan dan keluarga di Kuala Lumpur (thn 2001-2005)
7.      Seringkali  menyampaikan ceramah di Kedutaan Besar Republik Indoensia, Kuala Lumpur.
8.      Penceramah Setiap hari Sabtu, di Persatuan Wanita UMNO Blok 8 Kota Damansyara, Selangor, Malaysia  (thn 2003- 2005).
9.      Mengisi Pengajian Hadis Kitab Riyadul Sholihin di Masjid Pasar Kebayoran Lama (September-Desember 2005).
10.  Guru Tidak Tetap di Madrasah Aliah Darunnajah Jakarta (Agustus 2005-2006).
11.  Penguji 2 buah Tesis Magister (S2) dalam bidang Hadis, Pascsa Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tgl. 22 Januari dan 9 Maret 2006.
12.  Penguji dan pembimbing tesis di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
13.  Penguji dan pembimbing skripsi – skripsi di Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA), Universitas Agama Islam Al-Azhar, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
14.  Pertukaran Dosen ke Amerika dalam program Religion and Society: A Dialogue (RSD), dikirim oleh Lembaga Center for Civic Education tahun 2007
15.  Anggota Majelis Alimat Alamiyah Indonesia (MAAI)

 

VII. Pekerjaan Sekarang

1.   Dosen Mata Kuliah Bahasa Arab di Sekolah Tinggi Islam Darunnajah Jakarta (2006-sekqrqng).
2.   Dosen  Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Mata Kuliah Ilmu Hadis.
3.   Dosen pada Fakultas Usuluddin dalam Mata Kuliah Hadis Pendidikan & Metodologi Ahli Hadis.
4.   Dosen pada Falutas Tarbiyah dalam Mata Kuliah Hadits UIN Syarif Hidayatullah
5.   Dosen  di Institut Ilmu Al-Qur’an  dalam Mata Kuliah Pembedahan teks dan buku Hadis.
6.   Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia, Kebayoran Baru dalam Mata Kuliah Tafsir Healing dan Counseling. (Terhitung mulai dari Januari 2007).
7.   Asisten Penceramah Ibu DR. Hj. Faizah Syibramalisyi, MA. di Radio Dangdut TPI, bekerja sama dengan Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
8.   Sedang membimbing Tesis MA, berjudul Korupsi dalam Konstelasi Hadis Rasulullah SAW, yang sedang diteliti oleh salah seorang mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
9.   Penceramah di Majelis-Majelis Taklim, di antaranya yang rutin pada setiap hari Rabu siang di Pengajian Al-Hidayah Rt/Rw 005/007 Jln Raya Ciputat, No. 28 Kebayoran Lama Utara, Jaksel.
10.  Dosen Honor Pascasarjana Falultas Tarbiyah UIN SYarif Hidyatullah (2010 –sekarang)
11.  Dosen Honor Pasca Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah 2014-Sekarang.
12.  Dosen Honor PPG Fakultas Tarbiyah 2008-sekarang.
13.  Dosen Honor Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ).
14.  Dosen Honor Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ)
15.  Dosen Honor Pasca Sarjana Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah
16.  Penceramah di RW Kebayoran Lama Utara
17.  Penceramah di Kelurahan Ulujami
18.  Penceramah bulanan di Masjid Nurul Yakin, Blok S, Jakarta.
19.  Penceramah di Masjid Bani Umar, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
20.  Penceramah di Masjid Al-Hakim Menteng.
21.  Penceramah di Masjid Al-Lathif, Pasaraya Blok M.
22.  Menjadi narasumber di acara “Untukmu Ibu Indonesia” bersama Neno Warisman untuk 20 episode.
23.  Penceramah di TVRI pada bulan Ramadhan.
24.  Penceramah bulanan di Kapung Bulak, Pondok Cabe.
25.  Menjadi narasumber di acara “Buka Mata, Buka Hati, RTV” 10 episode.
26.  Mengisi Tabligh Muslimah di Masjid Al Furqaan PT United Tracors Tbk
27.  Mengisi Kajian di Kantor Menko Pertamina.

VIII.       Karya Ilmiah:

 Selain dua disertasi di atas, saya juga menulis beberapa makalah maupun artikel, di antaranya:

1.      Analisa Hadith Mengenai Kepemimpinan Wanita (Diterbitkan pada Jurnal DINAMIKA, Mahasiswa Indonesia Islamabad) (1998)
2.      Musykilah Tatbiq al-Syari‘ah  fi  Indunisiyya  wa Manhaj al-Da‘wah al-‘Asriyyah (Makalah Diskusi, Mahasiswa IKPM Islamabad –thn 1999).
3.      Keutamaan dan Amalan Pada Malam Nisyfu Sya’ban, terbit di Harian Pelita, Hari Kamis, tgl. 14 Sya’ban 1427H
4.      Hadis-hadis tentang Wanita yang sering Disalah Artikan, makalah seminar dalam rangka peringatan Hari Ibu thn 2006 di IIQ Jakarta.
5.      Metodologi Penelitian Hadis: Pengalaman Mesir, Pakistan, India dan Nusantara, makalah workshop tentang Hadis di Makasar. Departemen Agama RI bekerjasama dengan UIN Alauddin Makasar, tanggal 11-12 Maret 2007.
6.      Membaca Kembali Hadis-Hadis Sekte, Jurnal Dirjen Bimas Islam Depag, Mei 2008.
7.      Hadis Dalam Perspektif Sunni dan Syiah: Kajian Perbandingan. Makalah seminar sehari Tentang Hadist. UIN Syarif Hidayatullah, 25 Mei 2007
8.      Anggota Penulis Kamus Keagamaan Litbang Depag 2012-2014, 
9.      Penulis buku “Salah Faham Terhadap Hadits-Hadits Kontradiktif”,
10.  Dll.


VIII. Seminar Yang Diikuti:
1.      Peserta Seminar Bahasa Arab di Universitas Malaya Kuala Lumpur (13-14 Februari  2002).
2.      Peserta Seminar Internasional mengenai Islam Hadari di Universitas Malaya  ( 24-25 November 2004).
3.      Seminar Tentang Ekonomi Syari’ah oleh Bank Muamalat, tgl. 14 April 2006.
4.      Muker Ulama Al-Qur’an tentang Tafsir Tematik, Litbang Depak di Ciloto, (14-16 Des. 2006).
5.      Pemakalah dalam Seminar tentang Peringatan Hari Ibu 2006 di Universitas Ilmu al-Quran Jakarta.
6.      Peserta seminar Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta, tgl 30.01.07.
7.      Dll.


           
          


            DR. HJ. ROMLAH ABUBAKAR ASKAR, MA.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar